Thông tin đơn vị

Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 895 593 - (0236) 889 627

Nhân sự

1. Giám đốc Trung tâm: Ông Trần Văn Ân

Điện thoại: (0236) 889 627 - Di động: 0913.477.178

2. Phó Giám đốc Trung tâm: Bà Đào Thị Phước Hạnh

Điện thoại: (0236) 895 593 - Di động:0936.500.777


Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 1540/QĐ-UB ngày 03/6/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng và được bổ sung thêm nhiệm vụ mới theo Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.


- Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án

- Tài sản xử lý vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước

- Tài sản đảm bảo theo quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường bộ, đường hàng không lưu giữ tại Việt Nam

- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản

- Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước: tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nghiệp Nhà nước, ...