Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

  • Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • 02363889627
  • dangnang@gov.vn