Thứ sáu, 25/04/2014 
Chào mừng đến với website của Trung tâm Bán đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng
Trang chủ
Giới thiệu chung
Hướng dẫn - Thủ tục
Văn bản liên quan
Hồ sơ - Biểu mẫu
Thủ tục gửi bán tài sản
Thủ tục đấu giá tài sản
Thông tin - Thông báo
Tin tức
Thông báo bán đấu giá
Tài sản còn bán đấu giá
Đăng ký - Uỷ quyền
Đăng ký đấu giá tài sản
Uỷ quyền bán tài sản
 Thủ tục đấu giá tài sản
Thủ tục mua tài sản đấu giá

1. Điều kiện của người tham gia đấu giá

- Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên), không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (theo quy định từ điều 23 đến điều 25 Bộ luật dân sự). 

- Tổ chức đủ tư cách pháp nhân (điều 94 Bộ luật ddân sự).

2. Những người sau đây không được tham gia đấu giá

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, cha ,mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

- Những người trực tiếp thực hiện việc giám định tài sản bán đấu giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Người muốn tham gia đấu giá tài sản phải đăng ký mua tài sản trong thời hạn Trung tâm đã thông báo và nộp đủ tiền cược (tiền đặt trước), phí đăng ký đấu giá trừ trường hợp tài sản thi hành án không nộp phí đăng ký đấu giá. 

4. Tổ chức bán đấu giá

Sau khi hết thời hạn đăng ký mua tài sản đấu giá, tài sản có ít nhất 2 khách hàng đăng ký mua thì Trung tâm sẽ tổ chức bán đấu giá. Quý khách hàng sẽ được Trung tâm gởi giấy mời tham gia đấu giá trong đó quy định rõ thời gian, địa điểm bán đấu giá, và khách hàng phải mang theo số tiền 10% giá khởi điểm để Trung tâm kiểm tra trước khi bán đấu giá và nộp ngay nếu mua được tài sản (để hạn chế khách hàng bỏ mua sau khi đấu giá thành). Cuộc bán đấu giá được tổ chức công khai và khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên, người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất.

5. Giao tài sản bán đấu giá cho người mua

Tài sản bán đấu giá sẽ được Trung tâm phối hợp với bên ủy quyền giao cho người mua trong thời hạn 07 ngày sau khi người mua nộp đủ tiền (đối với động sản) hoặc sau 30 ngày (đối với bất động sản) trừ trường phải cưỡng chế thi hành án.

6. Chuyển quyền sở hữu cho người mua

Đối với tài sản phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, Trung tâm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản là 15 ngày, đối với bất động sản là 30 ngày, trừ trường hợp có sự thoả thuận khác.

Tìm kiếm
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử chính thứ của thành phố Đà Nẵng
Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng

Bản quyền của Trung tâm Bán đấu giá Tài sản Thành phố Đà Nẵng 2007.
Địa chỉ: 16 Bạch Đằng, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84.511) 895593, (84.511)889627;
E-mail: daugia@danang.gov.vn.

TTTH thiết kế