Thứ ba, 20/02/2018 
Chào mừng quý khách đến với website của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Tp.Đà Nẵng - Số 8 Phan Bội Châu - thành phố Đà Nẵng. Điện thoại số: (0236) 3889627 – 3887678 - 3895593
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin - Thông báo
Văn bản mới
Hướng dẫn - Thủ tục
Hồ sơ - Biểu mẫu
Đăng ký - Uỷ quyền
Đăng ký đấu giá tài sản
Uỷ quyền bán tài sản


Giới thiệu về Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

1. Thông tin về đơn vị

Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, phuờng Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 895593 - 889627

2. Nhân sự

Giám đốc Trung tâm: Ông Trần Văn Ân
Điện thoại: (0236) 889627 - Di động: 0913477178

Phó Giám đốc Trung tâm: Bà Đào Thị Phước Hạnh, Điện thoại: 0236.3895593 - Di động: 0936500777

3. Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 1540/QĐ-UB ngày 03/6/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng và được bổ sung thêm nhiệm vụ mới theo Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006 cùa UBND thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm thực hiện bán đấu giá các loại tài sản sau:

- Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án

- Tài sản xử lý vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước

- Tài sản đảm bảo theo quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo

- Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường bộ, đường hàng không lưu giữ tại Việt Nam

- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản

- Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước: tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nhiệp Nhà nước, ...

 

Tìm kiếm
LIÊN KẾT
Văn bản mới
Trang thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - 2014.
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3889627 - 38876768 - 3895593

E-mail: daugia@danang.gov.vn.

TTTH thiết kế