Thông báo đấu giá tài sản ngày 14 tháng 11 năm 2018.


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên - Địa chỉ: 04 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 3. Tên tài sản đấu giá:

 01 xe ô tô con 07 chỗ đã qua sử dụng, nhãn hiệu Toyota  Land cruiser, số khung: FZJ800074173, số máy: 1FZ0128987, biển số; 80B-0438, năm sản xuất 1994, nước sản xuất: Nhật bản. Giá khởi điểm tài sản: 112.514.645 đồng (Một trăm mười hai triệu, năm trăm mười bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi lăm đồng),(Giá bán không có thuế Giá trị Gia tăng).

4. Nơi để tài sản đấu giá: Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên - Địa chỉ: 04 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

Tiền đặt trước: 22.500.000 đồng

 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 26/11/2018, địa điểm xem tài sản tại Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên - Địa chỉ: 04 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 7. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 26/11/2018.

 8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 26/11/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đên trước 10 giờ 00 ngày 29 tháng 11 năm 2018.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 29/11/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

 

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3889627 - 38876768 - 3895593

E-mail: daugia@danang.gov.vn.

TTTH thiết kế