Thông báo gia hạn việc đấu giá tài sản là lô thép 1.800 tấn đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 02 năm 2017.


(Gia hạn thời gian bán hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước kết  thúc trước 17 giờ 00 ngày 09/02/2018)

    - Lô tài sản là Thép xây dựng các loại, trong đó: 300.000 kg thép cuộn, 1.500.000 kg thép cây. Giá khởi điểm tài sản: 8.050 đồng/kg x 1.800.000 kg = 14.490.000.000 đồng (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

  - Gia hạn thời  gian bán hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước: Kết  thúc trước 17 giờ 00 ngày 09/02/2018.

- Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 12/02/2018.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 12/02/2018.

- Địa điểm liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng - Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng - Điện thoại:  (0236) 3889627- 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3889627 - 38876768 - 3895593

E-mail: daugia@danang.gov.vn.

TTTH thiết kế