Thứ hai, 26/10/2020 
Chào mừng quý khách đến với website của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.Đà Nẵng - Số 8 Phan Bội Châu - thành phố Đà Nẵng. Điện thoại số: (0236) 3889627 – 3887678 - 3895593
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin - Thông báo
Văn bản mới
Hướng dẫn - Thủ tục
Hồ sơ - Biểu mẫu
Đăng ký - Uỷ quyền
Đăng ký đấu giá tài sản
Uỷ quyền bán tài sản


Thông báo đấu giá tài sản ngày 02/10/2020  
 

BẢN NIÊM YẾT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

                                              

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng - Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

3. Tên tài sản đấu giá: Đề án sử dụng tài sản công vào mục đich cho thuê tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

STT

Tên tài sản

Diện tích dự kiến cho thuê (m2)

Thời gian dự kiến cho thuê
(năm)

Giá khởi điểm cho thuê theo năm (đồng/ 1 năm)

Quy hoạch hoạt động kinh doanh quầy dịch vụ

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

1

Căn tin 1 và khuôn viên xung quanh

366.00

2

117,486,000

Theo quy chế cuộc đấu giá tài sản

20.000.000

200.000

2

Căn tin 2 và khuôn viên xung quanh

147.00

2

47,187,000

8.000.000

100.000

3

Căn tin Ký túc xá và khuôn viên xung quanh

1,313.00

2

295,031,100

50.000.000

200.000

4

Nhà xe sinh viên ký túc xá

750.00

2

67,500,000

12.000.000

100.000

5

Nhà xe sinh viên khu B

3,000.00

2

594,000,000

100.000.000

500.000

6

Nhà xe sinh viên khu E

876.00

2

126,144,000

20.000.000

200.000

7

Quầy dịch vụ nước giải khát sau văn phòng quản lý KTX

250.00

2

80,250,000

16.000.000

150.000

8

Quầy dịch vụ sinh viên số 1

41.00

2

43,870,000

Nước giải khát, cafe

8.000.000

100.000

9

Quầy dịch vụ sinh viên số 2

34.00

2

36,380,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt, VPP, photo

6.000.000

100.000

10

Quầy dịch vụ sinh viên số 3

19.60

2

20,972,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

4.000.000

100.000

11

Quầy dịch vụ sinh viên số 4

17.50

2

18,725,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.600.000

50.000

12

Quầy dịch vụ sinh viên số 5

17.50

2

18,725,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.600.000

50.000

13

Quầy dịch vụ sinh viên số 6

17.50

2

18,725,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.600.000

50.000

14

Quầy dịch vụ sinh viên số 7

17.50

2

18,725,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.600.000

50.000

15

Quầy dịch vụ sinh viên số 8

17.50

2

20,597,500

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

4.000.000

100.000

16

Quầy dịch vụ sinh viên số 9

18.00

2

21,186,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

4.000.000

100.000

17

Quầy dịch vụ sinh viên số 10

18.00

2

19,260,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.800.000

50.000

18

Quầy dịch vụ sinh viên số 11

18.00

2

19,260,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.800.000

50.000

19

Quầy dịch vụ sinh viên số 12

18.00

2

19,260,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.800.000

50.000

20

Quầy dịch vụ sinh viên số 13

18.00

2

19,260,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.800.000

50.000

21

Quầy dịch vụ sinh viên số 14

18.00

2

19,260,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.800.000

50.000

22

Quầy dịch vụ sinh viên số 15

18.00

2

19,260,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.800.000

50.000

23

Quầy dịch vụ sinh viên số 16

15.00

2

16,050,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.200.000

50.000

24

Quầy dịch vụ sinh viên số 17

15.00

2

16,050,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.200.000

50.000

25

Quầy dịch vụ sinh viên số 18

15.00

2

16,050,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.200.000

50.000

26

Quầy dịch vụ sinh viên số 19

15.00

2

16,050,000

Mua bán trang thiết bị phục vụ học tập

3.200.000

50.000

27

Quầy dịch vụ sinh viên số 20

51.00

2

54,570,000

Nước giải khát, cafe

10.000.000

150.000

28

Quầy dịch vụ sinh viên số 21

25.00

2

26,750,000

Dịch vụ ăn uống, giải khát

5.000.000

100.000

29

Quầy dịch vụ sinh viên số 22

25.00

2

26,750,000

Dịch vụ ăn uống, giải khát

5.000.000

100.000

30

Quầy dịch vụ sinh viên số 23

25.00

2

26,750,000

Dịch vụ ăn uống, giải khát

5.000.000

100.000

31

Quầy dịch vụ sinh viên số 24

58.00

2

68,266,000

Nước giải khát, cafe

12.000.000

150.000

32

Quầy dịch vụ sinh viên số 25

73.00

2

85,921,000

Nước giải khát, cafe

16.000.000

150.000

33

Quầy dịch vụ sinh viên số 26

27.30

2

29,211,000

Dịch vụ ăn uống

5.000.000

100.000

34

Quầy dịch vụ sinh viên số 27

27.30

2

29,211,000

Dịch vụ ăn uống

5.000.000

100.000

35

Quầy dịch vụ sinh viên số 28

58.30

2

62,381,000

Dịch vụ ăn uống

12.000.000

150.000

36

Quầy dịch vụ sinh viên số 29

57.00

2

64,039,500

Dịch vụ ăn uống

12.000.000

150.000

37

Quầy dịch vụ sinh viên số 30

62.40

2

73,444,800

Dịch vụ ăn uống

14.000.000

150.000

38

Quầy dịch vụ sinh viên số 31

61.10

2

65,377,000

Dịch vụ ăn uống

12.000.000

150.000

39

Quầy dịch vụ sinh viên số 32

61.10

2

65,377,000

Dịch vụ ăn uống

12.000.000

150.000

40

Quầy dịch vụ sinh viên số 33

62.40

2

73,444,800

Dịch vụ ăn uống

14.000.000

150.000

41

Quầy dịch vụ sinh viên số 34

92.00

2

59,064,000

Dịch vụ ăn uống

10.000.000

150.000

42

Quầy dịch vụ sinh viên số 35

92.00

2

59,064,000

Dịch vụ ăn uống

10.000.000

150.000

43

Quầy dịch vụ sinh viên số 36

27.30

2

29,211,000

Tạp hóa, siêu thị mini

5.000.000

100.000

44

Quầy dịch vụ sinh viên số 37

27.30

2

29,211,000

Tạp hóa, siêu thị mini

5.000.000

100.000

- Đấu giá riêng lẻ từng tài sản

- Tất cả tài sản trên giá không có thuế GTGT

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 20/10/2020 tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng - Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng .

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 20/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo danh sách ở trên

7. Thời hạn, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 20/10/2020

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Kể từ ngày người tham gia đấu giá đủ điều kiện đến trước 10 giờ 00 ngày 23/10/2020

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 23/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

09. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

10. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.
 
 
CÁC THÔNG BÁO KHÁC
 • Thông báo đấu giá cho thuê ki ốt trường Đại học sư phạm Kỹ Thuât, Đại học Đà Nẵng ngyaf 16/6/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 19/6/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 16/6/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 31/3/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 30/3/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 16/3/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 04/3/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 20/02/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 08/01/2020
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 31/12/2019
 •  
  Tìm kiếm
  LIÊN KẾT
  Văn bản mới
  Trang thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
  Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Thành Phố Đà Nẵng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Thanh Khê 4 địa điểm, Quận Ngũ Hành Sơn 2 địa điểm, Quận Hải Châu 2 địa điểm, Quận Cẩm Lệ 1 địa điểm, Quận Liên Chiểu 1 địa điểm
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
  Ngân hàng Đông Á
  CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 
Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 
Điện thoại: 84-236-2220.501 Fax: 84-236-2220.521 
Email: pcdanang@dnp.com.vn pcdanang@cpc.vn 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử số 203/GP-STTTT cấp ngày 28/05/2014

  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng
  Địa chỉ: Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (0236) 3889627 - 38876768 - 3895593

  E-mail: daugia@danang.gov.vn.

  TTTH thiết kế