Thứ sáu, 04/12/2020 
Chào mừng quý khách đến với website của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.Đà Nẵng - Số 8 Phan Bội Châu - thành phố Đà Nẵng. Điện thoại số: (0236) 3889627 – 3887678 - 3895593
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin - Thông báo
Văn bản mới
Hướng dẫn - Thủ tục
Hồ sơ - Biểu mẫu
Đăng ký - Uỷ quyền
Đăng ký đấu giá tài sản
Uỷ quyền bán tài sản


Thông báo đấu giá tài sản ngày 24/9/2018
13 quyền sử dung đất tại Thừa Thiên Huế

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế, địa chỉ: Số 50 Hùng Vương, Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

3. Tên tài sản đấu giá:

STT

TÊN TÀI SẢN

MÔ TẢ CHI TIẾT TÀI SẢN

Giá khởi điểm (Đồng)

 

QSDĐ tại lô B1 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

- Số thửa đất   :  B1
- Số tờ bản đồ   : 
- Địa chỉ thửa đất   :  Xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thuỷ.
- Diện tích   :  384,5 m2  
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Chủ tài sản: Trần Tường – Phan Thị Gái

               9,500,000,000

QSDĐ tại lô B2 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

Quyền sử dụng đất:
- Số thửa đất  : 234
- Số tờ bản đồ  : 25
- Địa chỉ thửa đất : Lô B2, KQH Quốc Lộ1A-Tự Đức, p. Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế
- Diện tích  : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

-   Chủ tài sản: Cty CP NTC

               8,500,000,000

QSDĐ tại lô B3 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

- Số thửa đất  : 238
- Số tờ bản đồ  : 25
- Địa chỉ thửa đất : Lô B3 Khu quy hoạch dọc đường nối Quốc Lộ 1A-Tự Đức, p. Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế
- Diện tích  : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Cty CP NTC

               9,500,000,000

QSDĐ tại lô B4 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

Quyền sử dụng đất:


- Số thửa đất  : B4


- Số tờ bản đồ  :


- Địa chỉ thửa đất : xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh TT Huế

- Diện tích  : 396 m2


- Mục đích sử dụng: Đất ở


- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.
 Tai sản gắn liền với đất: Mô tả theo hiện trạng thực tế


- Địa chỉ  : xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh TT Huế


- Diện tích xây dựng  : 283.8m2
- Diện tích sàn         : 283.8m2

- Kết cấu              : Khung BTCT, mái tôn.


- Số tầng: 01

- Chủ tài sản: Trần Ngọc Tuấn – Hoàng Thị Minh Hiếu

 

                    7,332,336,000

 

QSDĐ tại lô B5 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

 Quyền sử dụng đất :
- Số thửa đất  : B5
- Số tờ bản đồ  :
- Địa chỉ thửa đất : xã Thủy Dương (nay là p. Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là TX Hương Thủy), tỉnh TT Huế
- Diện tích  : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

Chủ tài sản: Hồ Đình Công – Trần Thị Thanh Tâm

 

                    7,332,336,000

 

QSDĐ tại lô B6 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

Quyền sử dụng đất:
- Số thửa đất  : B6
- Số tờ bản đồ  :
- Địa chỉ thửa đất : p. Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế
- Diện tích  : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

-Chủ tài sản: Trần Ngọc Tú

               9,500,000,000

QSDĐ và QSH nhà ở tại lô B7 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

Quyền sử dụng đất:

- Số thửa đất  : 236


- Số tờ bản đồ  : 25

- Địa chỉ thửa đất : Lô B7, KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, p. Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế


- Diện tích  : 396 m2


- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị


- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

- Địa chỉ  : Lô B7, KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, p. Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế

- Diện tích xây dựng  : 283.8m2


- Diện tích sàn         : 283.8m2


- Kết cấu                     : Khung BTCT, mái tôn


- Số tầng                   : 01

- Chủ tài sản: Cty TNHH Ngọc Thanh

               9,500,000,000

QSDĐ tại lô B8 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

- Số thửa đất  : 235
- Số tờ bản đồ  : 25
- Địa chỉ thửa đất : Lô B8, KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, p. Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế
- Diện tích  : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản:  Cty TNHH Ngọc Thanh

             10,000,000,000

QSDĐ tại lô B9 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

- Số thửa đất  : B9
- Số tờ bản đồ  :
- Địa chỉ thửa đất : Khu quy hoạch dọc đường QL1A - Tự Đức, xã Thủy Dương (nay là p. Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là TX Hương Thủy), tỉnh TT Huế
- Diện tích  : 396 m2
- Mục đích sử dụng : Đất ở 
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản:  Cty TNHH Ngọc Thanh

 

                    7,332,336,000

 

QSDĐ tại lô B10 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

- Số thửa đất  : B10
- Số tờ bản đồ  :
- Địa chỉ thửa đất : Khu QH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, p. Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế
- Diện tích  : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Hồ Đình Công – Trần Thị Thanh Tâm

               9,500,000,000

QSDĐ tại lô B11 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

Quyền sử dụng đất:


- Số thửa đất  : 400 (B11)

- Số tờ bản đồ  : 25


- Địa chỉ thửa đất : ĐườngTự Đức – Thủy Dương, p. Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế.


- Diện tích  : 396 m2


- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị


- Thời hạn sử dụng : Lâu dài

- Chủ tài sản: Cty TNHH Ngọc Thanh

             10,000,000,000

QSDĐ tại lô B12 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

- Số thửa đất  : B12
- Số tờ bản đồ  :
- Địa chỉ thửa đất : KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, P. Thủy Dương, TX Hương Thủy
- Diện tích  : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Cty TNHH Ngọc Thanh

 

                    7,332,336,000

 

QSDĐ tại lô B13 Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh T.T.Huế

- Số thửa đất  : B13
- Số tờ bản đồ  :
- Địa chỉ thửa đất : KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức Thôn 1, xã Thủy Dương (nay là p. Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là TX Hương Thủy), tỉnh TT Huế
- Diện tích  : 390.5 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Cty TNHH Ngọc Thanh

                    7,592,101,000

 

4. Cách thức đấu giá: Đấu giá trọn gói 13 quyền sử dụng đất với tổng giá khởi điểm là 112,921,445,000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, chín trăm hai mươi mốttriệu, bốn trăm bốn mươi lăm đồng chẵn)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 05/10/2018 tại xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 05/10/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 5.700.000.000 đồng

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 05/10/2018; Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 08/10/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.


 
In tin này    Gửi email
 
CÁC TIN KHÁC
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 12 tháng 9 năm 2018
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 07/9/2018
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 27 tháng 8 năm 2018
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 16 tháng 8 năm 2018.
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 18 tháng 8 năm 2018.
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 01/8/2018
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 06/8/2018
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 07 tháng 8 năm 2018.
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 01/8/2018
 • Thông báo đấu giá tài sản ngày 30 tháng 7 năm 2018.
 •  
  Tìm kiếm
  LIÊN KẾT
  Văn bản mới
  Trang thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
  Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Thành Phố Đà Nẵng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Thanh Khê 4 địa điểm, Quận Ngũ Hành Sơn 2 địa điểm, Quận Hải Châu 2 địa điểm, Quận Cẩm Lệ 1 địa điểm, Quận Liên Chiểu 1 địa điểm
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
  Ngân hàng Đông Á
  CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 
Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 
Điện thoại: 84-236-2220.501 Fax: 84-236-2220.521 
Email: pcdanang@dnp.com.vn pcdanang@cpc.vn 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử số 203/GP-STTTT cấp ngày 28/05/2014

  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng
  Địa chỉ: Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (0236) 3889627 - 38876768 - 3895593

  E-mail: daugia@danang.gov.vn.

  TTTH thiết kế