Thứ 4, 24/01/2018 
Chào mừng quý khách đến với website của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Tp.Đà Nẵng - Số 8 Phan Bội Châu - thành phố Đà Nẵng. Điện thoại số: (0236) 3889627 – 3887678 - 3895593
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin - Thông báo
Thông báo bán đấu giá
Tài sản còn bán đấu giá
Văn bản mới
Hướng dẫn - Thủ tục
Hồ sơ - Biểu mẫu
Thủ tục đấu giá tài sản
Thủ tục gửi bán tài sản
Đăng ký - Uỷ quyền
Đăng ký đấu giá tài sản
Uỷ quyền bán tài sản


Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
 Xem nội dung file đính kèm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày tháng năm 200…

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
Số: ……..

Tên người bán đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 16 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản:

- Ông ……………………………………Chức vụ: Đấu giá viên

Tên người uỷ quyền bán đấu giá tài sản: ………………………………….

Người mua được tài sản bán đấu giá: ……………………………………..

Thường trú tại: ……………………………………………………………...

Số chứng minh nhân dân:…………………………………………………..

Thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc …. giờ….ngày ….tháng … năm…..

Địa điểm bán đấu giá: Tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng

Tài sản bán đấu giá: ………………………………………………………..

Giá khởi điểm: ………………. đồng

Giá đã bán: ……………….. đồng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Sau khi tổ chức bán đấu giá thành đến ngày tháng năm 2007.

Nếu hết thời hạn thanh toán tiền mua tài sản mà người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì Trung tâm bán đấu giá tài sản huỷ hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, người trúng đấu giá phải chịu mất tiền đặt trước; bồi thường các thiệt hại xảy ra và chịu các chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá.

Phương thức thanh toán tiền mua tài sản: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm bán đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng số 050.102.00.00033 tại Ngân hàng Liên doanh Việt Thái - Chi nhánh Đà Nẵng, địa chỉ: 31 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng.

Thời hạn giao tài sản: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản

Địa điểm giao tài sản: Người mua nhận tài sản trực tiếp tại nơi có tài sản bán đấu giá.

Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng: Các bên cam kết thực hiện đúng các quy định về bán đấu giá tài sản, bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật

Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, người bán đấu giá, người mua được tài sản, người uỷ quyền bán đấu giá mỗi nơi giữ 01 bản.

 NGƯỜI MUA ĐƯỢC TÀI SẢN TRUNG TÂM DV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP ĐÀ NẴNG

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)                                             (Ký ghi rõ họ, tên)

 
In tin này    Gửi email
 
CÁC TIN KHÁC
 • Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản
 •  
  Tìm kiếm
  LIÊN KẾT
  Văn bản mới
  Trang thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
  Ngân hàng đông á
  Ngân hàng kỹ thương
  Ngân hàng công thương
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  Ngân hàng nông nghiệp
  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng
  CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - 2014.
  Địa chỉ: Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (0236) 3889627 - 38876768 - 3895593

  E-mail: daugia@danang.gov.vn.

  TTTH thiết kế